Een ongelijk span

Wat ik nu ga schrijven zal je m12512520_1552120998438953_8140813491210921177_nisschien choqueren. Misschien wordt je zelfs boos en ben je het niet met mij eens. Toch wil ik een bijbels principe delen welke ook in de business akelig actueel is. Het is het principe wat heet: “vorm geen ongelijk span”.

We vinden dit terug in de bijbel in 2 Corinthiers 6:14-15:
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?”

Het vormen van een ongelijk span was voor Gods volk verboden. Ze mochten niet een ezel en een os samen laten ploegen. De twee dieren hebben namelijk een verschillende natuur. Zo is het ook met de gelovige en de niet gelovige. Ze hebben een verschillende natuur.

Als gelovige verandert je natuur op het moment dat je wederom geboren wordt, op het moment dat je gelooft in Jezus die stierf aan het kruis voor jou. Je gaat over van het rijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het licht, het Koninkrijk van Jezus. Je wordt een nieuwe schepping. De Geest van God komt in je wonen.

En of je het nu leuk vindt of niet, er is een strijd gaande tussen het rijk van de duisternis en het Koninkrijk van Jezus. Als mens ben je geestelijk gezien of in het ene rijk of in het andere Koninkrijk.

Om die reden is het niet verstandig om als gelovige te trouwen met een niet gelovige. En het is ook niet verstandig om samen een business te starten wanneer je niet dezelfde natuur deelt.

Er is geen veroordeling voor wie in Christus is. Dus wanneer je in deze situatie al bent beland. Laat je niet veroordelen. Maar wanneer jij nog de mogelijkheid hebt om de keuzes te maken, volg dan dit bijbelse principe.

No comments yet.

Geef een reactie