‘Geloof’ en ‘Ongeloof’ trekken aan hetzelfde touw

Het touw symboliseert ‘de bel10325664_1539617743022612_7192489963708572706_noften van God’.
Als ‘Ongeloof’ sterker is dan ‘Geloof’ zullen we gaan twijfelen aan de beloften van God. Als ‘Geloof’ sterker is dan ‘Ongeloof’ zullen we de beloften van God in vervulling zien gaan.

‘Geloof’ en ‘Ongeloof’ krijgen hetzelfde te eten of niet te eten.
Hun kracht is afhankelijk van hoeveel ze eten of niet eten.
Het voedsel is Het Woord van God, de Bijbel.

We hebben allemaal de keuze om de Bijbel wel of niet te lezen, wel of niet te overdenken, wel of niet te eten. Jouw keuze bepaalt wie er aan het langste touw trekt.

Besluit vandaag om 2016 een jaar te laten zijn waarin je ‘Geloof’ goed te eten geeft.

—–
Matt 4:4 “Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.”

Rom 10:17 “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”

Rom 4:20 “En hij (Abraham) heeft aan de beloften van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf.”

Psalm 1:2-3 “…maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft of zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.“

No comments yet.

Geef een reactie