Waarom lijkt mijn tank wel leeg?

Je weet dat God van je honaamloosudt, je weet dat God je zegent, je weet dat Jezus jouw genezing, bevrijding, redding en voorziening is. Maar toch lijkt het alsof je tank wel leeg lijkt. Waar is die zegen dan?

In mijn boek ‘Gods Economie’ komt de vraag aan bod: ‘Hoe komt het dat veel christenen niet in voorspoed leven?’.

Een quote:

Het is belangrijk dat je weet wie je bent: Kind van God, erfgenaam, gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Maar ook wat je ontvangen hebt: vergeving, bevrijding, genezing en voorspoed. Toch betekent dat niet dat voorspoed automatisch naar je toekomt.

Er zijn twee werelden waar we in leven: de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld. De natuurlijke wereld is de wereld die we kunnen zien. We zitten er dagelijks in. Het is een wereld met eigen wetten en principes. Ik noem dat de natuurlijke economie.

Maar er is ook een geestelijke wereld. Toen je Jezus accepteerde als jouw Heer wisselde je van geestelijk terrein. Je ging over uit de macht van de duisternis naar het Koninkrijk van Jezus. En in dat Koninkrijk van Jezus gelden ook wetten en principes. Dat noem ik Gods economie.

Heb je je weleens afgevraagd hoe een groot, zwaar vliegtuig op kan stijgen en in de lucht kan blijven? Is het niet fascinerend dat dat ook weer lukt bij het volgende vliegtuig, en bij het volgende? Dat komt omdat hier een wetma

tigheid achter zit.

De wet van de aerodynamica maakt het mogelijk dat vliegtuigen na een aanloop van zo’n 300 km per uur de lucht in gaan. Deze wet werkt altijd: opstijgen lukt bij ieder vliegtuig dat de lucht in wil mits aan de noodzakelijke randvoorwaarden is voldaan, zoals bijvoorbeeld voldoende kerosine.

Zo is het ook met de wetmatigheden in Gods economie. Die werken altijd, maar ze vergen geloof.

Neem bijvoorbeeld het principe van geven. Hoe werkt dat in onze natuurlijke economie? Als ik vijfhonderd euro heb en ik geef jou er honderd van, dan houd ik vierhonderd euro over. In Gods economie werkt het anders. Daar is het niet zo dat je minder overhoudt als je geeft. In Gods economie geldt: geef en er zal je gegeven worden.

Voorspoed komt niet automatisch naar je toe. Het is aan ons om mee te bewegen in de principes en wetmatigheden die God geeft in de Bijbel. Door die principes te ontdekken en in geloof toe te passen begint voorspoed te stromen.

 

 

Comments are closed.